3. Skallehavn på Tærø

vi fortsätter …

Ett stopp på vägen. Ankaret visar på en skyddad plats vid västliga vindar. Vad säger Appen?

Vi styr in i Ulfsund under och går under Dronning Alexandrines Bro. Obs! Här ändrar farleden riktning.

Vi tar BB från den stora farleden, rundar sydpricken och styr in i Skallehavn.

Se film.


Rulla till toppen