5. Allemansrätt – Glöm den!

Privat skog

Man får

  • Bara vistas på vägar och stigar och hålla dig minst 150 meter från bebyggelse.
  • Inte passera inhägnader av sten, jordvallar eller annat hägn förutom anlagda passager.
  • Bara vistas i skogen efter klockan sex på morgonen eller efter solnedgången mm.
  • Med andra ord: En ”snårskog” av tegler.

Allmänna regler

Men det finns hopp!

Hitta till statliga naturområden Det finns över 1000.

Länk->>

Fiske

Nationellt fiskekort kan lösas för allt kustnära fiske.

Køp kustfiskeritegn fiskeritegn.dk 214 DKK/år, 150 DKK/dygn eller 46 DKK/dag.

Regler


Rulla till toppen