Mitt mest utmanande och roliga projektet

Det var att för över 30 år sedan producera och hitta finansiering till Sveriges första konferenser/mässor om Interaktiv multimedia. Linköping 1989, -90 och -92. Sammanlagt engagerades 14 organisationer, 52 utställare, 126 föreläsare och 2,500 besökare.

Medarrangörer

 • IDA – Universitetet i Linköping
 • TM -Svenska filminstitutet.
 • Sveriges Film och Videoproducenters Föreningen
 • Rådet för Tjänstemannautbildning inom industrin (samarbetsorgan SIF och SAF),
 • Svensk Programvaruindustri
 • Dataföreningen östra kretsen
 • Grafiska industriförbundet
 • Annonsörsföreningen
 • Sveriges reklamförbund
 • Marknadsföringsföreningen i Östergötland
 • Med flera

Huvudtalare

 • 1989: Jacob Nielsen, useIT.com. Han har blivit en av världens ledande gurus på användbarhet. Folder Multimedia 89.
 • 1990: Ted Nelson. På 1960-talet upphovsman till bl.a hypertext (länkar) i datorer som ligger till grund för World Wide Web. Folder Multimedia 90
 • 1992: Douglas Engelbart. upphovsman till bl.a. datormusen, fönsterhantering på bildskärm, e-post mm omkring 1963. Demonstrerade 1968 det som vi idag kallar Digitala möten Film 5 minuter. Titta och förundras! Folder Multimedia 92

Utställare

Apple Computer, Commodore, IBM, Intel, Microsoft, Philips, Sony, Sun Microsystems, Telub, WM-data Education m.fl.Ett idédrivet projekt

Inspiration

Mediautvecklingen enligt Nicholas Negroponte MiT, 1978 blev en utgågspunkt,

Mässans grundidé

Påskynda utvecklingen (pilen) genom att skapa en mötesplats för att personer och företag med sina olika kompetenser, inspireras, utbyta erfarenheter och etablera samarbeten.

Mya företag och utbildningar blev också resultatet.

Personlig drivkraft

Teknikoptimism, dyslexi och ett visst mått av galenskap (men med en ekonomi in balans!)

Rulla till toppen